วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เหรียญ

คนเรานะมีสองด้าน เปรียบเหมือนเหรียญ
 บางครั้งเราอาจจะมองคนเพียงเพราะที่เราเห็น หรือเพียงเพราะการกะทำบางอย่างของเข้า
ทำให้เราตัดสินคนๆๆเป็นตามความคิดตัวเอง เหรียญนะมีสองด้าน เราก็ควรจะมองเขาให้ครบทั้งสองด้านแล้วตัดสินใจ เพราะการมองเข้าด้านเดียวอาจทำให้ไม่สามารถมองเห็นเข้าอีกด้านหนึ่ง บ้างครั้งการที่เขาแสดงอะไรบ้างอย่างนั้นอาจไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเขาก็ได้...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น